Academic

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özdamar L.,Demirhan M., Özpınar. A, A comparison of spatial interpolation methods and a fuzzy evaluation scheme in environmental site characterization, [1999], Computers, Environment and Urban Systems, 23 399-422
 • Özdamar L.,Demirhan M., Özpınar., A fuzzy areal assessment approach for potentially contaminated sites, [2000], Computers & Geosciences, 26, 309-138
 • Demirhan M., Özpınar. A, Özdamar L. Performance evaluation of spatial interpolation methods in the presence of noise, [2003], Int. J. Remote Sensing, 24 1237-1258
 • Özil, E., Ugursal, V., Akbulut, U, Özpınar, A. Renewable Energy and Environmental Awareness and Opinions: A Survey of University Students in Canada, Romania, and Turkey. International Journal of Green Energy, 5 (3), 174-188. June 18, 2008

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Özpınar, A., Yavuz, E., “E-Commerce Training with Virtual Commerce Simulation”, International Journal of E-Adoption, Volume 3, Number 2, 2011

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Vuran A, Özil E, Özpınar A, “An Expert System Portal For Environmental Health And Safety” Proceedings Of The 8th Wseas International Conference On Applied Informatics And Communications, Pts I And Ii – New Aspects Of Applied Informatics And Communications Book Series: Recent Advances In Computer Engineering Pages: 475-479 Published: 2008
 • Özil E, Özpınar A., “A Fuzzy Expert System for Country-wide Planning of Renewable Energy Production and Distribution in Turkey” , Proceedings Of The 8th Wseas International Conference On Applied Informatics And Communications, Pts I And Ii – New Aspects Of Applied Informatics And Communications Book Series: Recent Advances in Computer Engineering Pages: 480-487 Published: 2008
 • Özil E, Özpınar A., “Impact of grid management on wind energy in Turkey a case study – The Marmara region” , New Aspects Of Energy, Environment, Ecosystems And Sustainable Development, Pt 1 Book Series: Energy and Environmental Engineering Series Pages: 113-119 Published: 2008
 • Özil E, Özpınar A.,” Impact of grid management on electricity production from Turkish renewable resources” , New Aspects Of Energy, Environment, Ecosystems And Sustainable Development, PT 1 Book Series: Energy and Environmental Engineering Series Pages: 120-125 Published: 2008
 • Özdamar L.,Demirhan M., Özpınar., Kılanç B.[1998].”Fuzzy Areal Assessment approach for Potentially Contaminated Sites” (proposal for the Fifth Framework for NICOLE), NICOLE Workshop. Rome, Italy
 • Özil E., Özpınar A., Effective Use of Electricity in Industry, “First International Sarıgerme Energy End Use Efficiency Workshop and Exhibition”Enerji Konferansı 2001, Dalaman June 2001,
 • Özil E., Özpınar A., Decision Making in Energy Sector, “International Sarıgerme Energy Sector Workshop and Exhibition”, Dalaman Fabruary 2002
  Demand Side Management in Energy Sector, “Second International Sarıgerme Energy End Use Efficiency Workshop and Exhibition”, April 2002, A. Özpınar
 • Özil, E., Özpınar, A., Impact of Grid Management on Wind Energy In Turkey A Case Study – The Marmara Region, WSEAS International Conferences, Algarve, Portugal, June 11-13, 2008
 • Özil, E., Özpınar, A., Impact of Grid Management on Electricity Production from Turkish Renewable Resources, WSEAS International Conferences, Algarve, Portugal, June 11-13, 2008
 • Özpınar A., Özil E., Application of Artificial Neural Networks in Renewable Energies and DSM, Third International Sarigerme Energy End Use Efficiency Symposium And Workshop, November 2004
 • Şişbot S., Özpınar A., Özil E., Application and Tracking System for Environmental Health Safety and Energy Related Legal Issues, Third International Sarigerme Energy End Use Efficiency Symposium And Workshop, November 2004
 • Özpınar A., Ugursal İ., Özil E., Decentralized Energy Planning for Renewable Energy Sources, 2nd Canadian Congress of Applied Mechanics, Halifax, Canada, June 2009
 • Özpınar, A., Yavuz, E., “E-Commerce Training with Virtual Commerce Simulation”, Future-Learning 3rd International FutureLearning Conferance on Innovations in Learning for Future 2010:e-Learning, May 2010, Istanbul
 • Özpınar, A., Civikgedey, B.,“Blue-Collar Employee Selection with Computer Aided Assessment Center in Manufacturing” Information Technology Based Higher Education and Training Conference, May 2010, Kapadokya
 • Özpınar, A., Demirturk Y., Kalinyazgan K,” EduNET : Learning Cloud for Primary and High School Education using Tablet PC’s”, FL 2012 IV. International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2012: e-Learning Nov 14-16, 2012, Istanbul
 • Özpınar A., Yılmaz, B., Kucukgultekin, C., “Virtualization of Physical Education for Engineering Laboratory Experiments”, 2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012) ,October 31 – November 3, 2012, Antalya
 • Özpınar A., “Education as a Cloud Service”, 2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012) ,October 31 – November 3, 2012, Antalya
 • Özpınar A, “Demand Side Management with Evolutionary Algorithms”, Humboldt Kolleg İstanbul 2013,12-13 December 2013, İstanbul
 • Özpınar A., Lök E., “Particle Swarm Optimization for Unplanned AGV Routing in Kanban Systems” , Adı: 15th EU/ME Workshop,”Metaheuristics and Engineering” , 23-25 March 2014, İstanbul
 • Özpınar A., Ceviz E., “A Hybrid Approach for Multiple Portfolio Optimization and Risk Management with PSO and Genetic Algorithms”, 13th EBES Conference, 5-7 June 2014, İstanbul

Kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Özil E., Şişbot S. Özpınar A., Olgun B., Elektrik Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Kitabı, Cilt 1 : Giriş ve Güç Üretimi İçin Temel Bilgiler, 2013 , ISBN. 978-605-63465-1-4
 • Özil E., Şişbot S. Özpınar A., Olgun B., Elektrik Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Kitabı, Cilt 2 : Konvansiyonel Elektrik Santrallerine Giriş, 2013, ISBN. 978-605-63465-2-1
 • Özil E., Şişbot S. Özpınar A., Olgun B., Elektrik Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Kitabı, Cilt 3 : Konvansiyonel Elektrik Santrallerinde Elektrik Üretimi, 2013, ISBN 978-605-63465-3-8
 • Özil E., Şişbot S. Özpınar A., Olgun B., Elektrik Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Kitabı, Cilt 4 : Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretimi, 2013, ISBN 978-605-63465-4-5

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Demirhan M.; Özpınar A., Çevre Kirliliği Tespitinde Bulanık Mantığa Dayalı Bir Yaklaşım, Ankara YA/EM July 2001,
 • Özpınar A.,Otopark İşletiminde RFID Uygulamaları, 1. Kentiçi Ulaşımda Otopark Politikaları ve Uygulamaları Konferansı, İstanbul Mayıs 2009.
 • Özpınar A., Kazeskeroğlu, E.,Öz, Ö., “Bilgiye Erişim, Paylaşım ve Bilgi Teknolojileri Alanında Etik Olmayan Davranışlar ve Sebepleri”, III. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Şubat 2010, Ankara
 • Özpınar A., Kazeskeroğlu, E.,Öz, Ö., “Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi İçin RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması”, Akademik Bilişiim Konfereransı 2010, Şubat 2010,Muğla
 • Özpınar A., Yacel, A,” Kamu Kurumları için Mobil İhale Takip ve E-Şartname Sistemi”, Mobil Devlet Konferansı, Mayıs 2010, Ankara
 • Özpınar A.,” Yenilenebilir Enerjilerde Dinamik Arz-Talep Modelleri “,Humboldt Kolleg İstanbul 2010 Sempozyumu, Ekim 2010, İstanbul
 • Özpınar A, Agbulut E, Oner O.,” E-ticarette müşteri ilişkileri yönetiminde tedarik zinciri etkisinin incelenmesi”, XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu – UAS 2011, Haziran 2011
 • Özpınar A., Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Planlama ve Veri Tutulmasında Bulut Bilişim Kullanımı 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi – 17-20 Nisan 2013/Izmir

Editörlük ve Hakemlikler

 • WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society) Konferans ve Dergi Hakemliği
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Hakemliği