Hakkımda

Prof. Dr.  Necip Şimşek

Matematik
Akademik Yayınlar
Özgeçmiş

 

1. Adı Soyadı              : Necip ŞİMŞEK

2. Doğum Tarihi          : 20.03.1971

3. Ünvanı                    : Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu   :

Derece Alan Üniversite Yılı
Lisans Matematik Fırat Üniversitesi 1994
Y. Lisans Matematik Harran Üniversitesi 1996
Doktora Matematik Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2004

 

5- Akademik Ünvanlar-Görevler:

Görev Unvanı Alan Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör. Matematik HARRAN Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Matematik Bölümü

1995-2000

Arş.Gör. Matematik YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Matematik Bölümü

2000-2004

Uzm. Matematikçi Matematik MEB. Yaygın Eğitim Enstitüsü, Ankara

2004-2005

Yrd.Doç. Dr. Matematik HARRAN Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Matematik Bölümü

2005-2008

Yrd.Doç. Dr. Matematik ADIYAMAN Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Böl. 2008-2010
Yrd.Doç. Dr. Matematik İSTANBUL TİCARET Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Böl. 2010-…

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1)     HARRAN Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Matematik ABD. (Öğr. Faik GÜRSOY)-Mezun.

Tez Konusu: Banach Cebirlerinde Wedderburn Ayrışımı ve Banach Cebirlerinin Bazı Geometrik Özellikleri-2008.

 

 

7- Yayınlar

 

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

  1. Karakaya, V. and Şimşek N., “On Lacunary Invariant Sequence Spaces Defined By a Sequence of Modulus Functions”, Applied Mathematics and Computation156, 597- 603 (2004).
  2. N. Şimşek and V. Karakaya, “On Some Geometrical Properties Of Generalized Modular Spaces Of Cesaro Type Defined By Weighted Means”, Journal of Inequalities and Applications, Volume 2009, Article Id: 932734, 13 pages, doi:10.1155/2009/932734.
  3. E. Savaş, V. Karakaya, N. Şimşek, “Some -Type New Sequence Spaces and Their Geometric Properties”,Abstract and Applied Analysis, Volume 2009, Article ID: 696971, 12 pages, doi:10.1155/2009/696971.
  4. V. Karakaya and N. Şimşek, “On Some Matrix Transformations”, Intern. Math. Journal4(1), 19-25 ,(2003).
  5. N. Şimşek, V. Karakaya,  “Structure and Some Geometric Properties of Generalized Cesaro Sequence Space”, Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 3, (2008), no. 8, 389 – 399.
  6. Necip Şimşek, Ekrem Savas, Vatan Karakaya,Some Geometric And Topological Properties Of A New Sequence Space Defined By De La Vallee-Poussin Mean, Journal Of Computatıonal Analysıs And Applıcatıons, Vol.12, No.4, 2010.
  7.  Necip Şimşek, Vatan Karakaya On Some Geometrical Properties Of Certain Vector Valued Sequence Spaces, Far East Journal Of Mathematical Sciences, 40,2(2010), 189-200.
  8.  Necip Şimşek, On Some Geometrıc Propertıes Of Sequence Space Defıned By De La Vall_Ee-Poussın Mean Journal Of Computatıonal Analysıs And Applıcatıons, Vol.13, No.3, 565-573, 2011.

 

 

7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

1.           Şimşek N. and Zeren, Y., Approximation of Schwartz Differentiable Functions of Several Variables by the sequence of Integral Operators, International Mathematics Symposium, Azerbaycan Academy of Sciences, Mahematics and Mechanical Institute,11-13/05/2005 -Bakü-AZERBAYCAN.

2.           Karakaya, V. And Şimşek,N. Altun, M., “On The Geometrical Properties of The Sequence Spaces That is Isomorphic to l(p)” Mathematics Workshop Days, İstanbul Commerce University, 15-16 May 2008, İstanbul/TURKEY.

3.           H. Polat, Yılmaz Altun, N. Şimşek, “Some New Paranormed Spaces and Difference Operator m”, Proceeding of The International Conference Infinite Dimensional Analysis and Topology, May 27-June 1, 2009, Ivano-Frankivsk-UKRAINE.

4.           V. Karakaya, M. Altun, N. Şimşek, “Fine Spectra of Upper Triangular Double Band Matrices“, Proceeding of The International Conference Infinite Dimensional Analysis and Topology, May 27-June 1, 2009, Ivano-Frankivsk-UKRAINE.

5.           N. Şimşek, V. Karakaya, “On Some Geometrical Properties of Generalized Modular Spaces Defined By Weighted Means”, Proceeding of The International Conference Infinite Dimensional Analysis and Topology, May 27-June 1, 2009, Ivano-Frankivsk-UKRAINE.

 

7.3. Yazılan Uluslar arası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

——

7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

——

 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.     Şimşek, N., Banach Cebirlerinde Wedderburn Ayrışımı ve Gelfand Teoremi, XX. Ulusal Matematik Sempozyumu- 3-6/09/2007-ERZURUM.

2.     Şimşek, N., Karakaya, V., Kara, H.,“Bazı Dizi Uzayları Arasındaki Matris Dönüşümleri”, XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Van, 2003.

 

8- Projeler

1.      TÜBİTAK-BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) “Eğitimde Proje Danışmanlığı”, Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı – BATMAN, 17 Haziran -25 Haziran 2008.(Tamamlandı)

 

2.      ADYÜBAP (Adıyaman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) “Bireysel Araştırma Projesi”, Genelleştirilmiş Modüler Uzayların Bazı Geometrik Özelliklerinin İncelenmesi” ADYÜBAP-FEF2009-5.(Tamamlandı)

 

 

 

9- İdari  Görevler:

*Matematik Bölüm Başkan Yardımcılığı,

Harran Üniversitesi,     2005-2008,

Adıyaman Üniversitesi, 2008-2009.

 

10- Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Matematik Derneği

 

11- Ödüller

TÜBİTAK- UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı) Teşvik Desteği

2004 Yılı içinde           1 tane,

2009 Yılı içinde           1 tane.

 

12- Son İki Yılda Verdiği Lisans Ve Lisansüstü Dersler:

 

 

Akademik Yıl

 

Verildiği Birim

Dersin Adı

 

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

2008-2009

GÜZ

(Adıyaman Üniversitesi)

Teorik

Uygulama

Matematik Bölümü

Soyut Matematik-I

3

0

48

²

Mesleki Yabancı Dil (İng.) -I

2

0

30

²

Kompleks Fonks. Teorisi-I

3

2

45

²

Bitirme Çalışması

2

0

1

MYO

Matematik-I

3

1

50

²

Matematik-I

2

1

55

Fen Bil. Enstitüsü

Topolojik Vektör Uzayları-I

3

0

2

2008-2009

BAHAR

(Adıyaman Üniversitesi)

Matematik Bölümü

Temel Bilgi Teknolojileri

2

2

45

²

İleri Analiz-II

4

2

50

²

Mesleki Yabancı Dil (İng.) -II

2

0

35

²

Kompleks Fonks. Teorisi-II

3

2

40

²

Bitirme Çalışması

2

0

1

MYO

Matematik-II

3

1

50

²

Ticari Matematik (işletme Böl.)

1

1

45

²

Ticari Matematik (Muhasebe)

1

1

55

Fen Bil. Enstitüsü

Banach Uzaylarına Giriş

3

0

8

2009-2010

G Ü Z

(Adıyaman Üniversitesi)

Matematik Bölümü

Soyut Matematik-I

3

0

48

²

Mesleki Yabancı Dil (İng.) -I

2

0

30

²

Kompleks Fonks. Teorisi-I

3

2

45

²

Bitirme Çalışması

2

0

1

MYO

Matematik-I

3

1

50

²

Matematik-I

2

1

55

Fen Bil. Enstitüsü

Topolojik Vektör Uzayları-I

3

0

2

2009-2010

BAHAR

(İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Matematik Bölümü

Analitik Geometri

4

0

45

²

Metrik Uzaylar

3

0

40

²

Fonksiyonel Analiz

4

0

35

²

Bitirme Çalışması

0

0

1

Mühendislik

Matematik-II

4

0

70

²

Matematik-II

4

0

70

2010-2011

G Ü Z

(İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Matematik Bölümü

Nümerik Analiz

3

0

35

Mühendislik

Matematik-I

4

0

70

²

Matematik-I

4

0

70

MYO

Matematik-I

3

0

30

Ticari Bilimler

Genel Matematik-I

3

0

60

Ticari Bilimler

Genel Matematik-I

3

0

60