ENG402 Bitirme Projesi

Görüşme Saati: Çarşamba(10:00)
Ders Tanımı: Bitirme projesi dersi işlenen bir ders değildir. Her öğrenci kendine verilen projeyi dönem sonuna kadar tamamlayıp raporunu teslim etmelidir.
Notlar:
Kredi: 3
AKTS: 7
Ders Kuralları:

 • Genel
  • Her hafta tüm öğrencilerin katılacağı bir sunum toplantısı yapılacaktır. (Yoklama alınacak)
  • Her öğrenci konusunu ve haftalık ilerlemesini diğer arkadaşlarına sunmalıdır.
  • Yıl sonunda size verilen projeyi tamamlayıp raporunu yazmalı ve jüri önünde sunmalıdır.
  • Rapor yazım kuralları ve şablonu şu adresten temin edebilirsiniz http://ww4.ticaret.edu.tr/bil/bitirme-projesi/
  • Hiç bir sebepten ötürü vakti geçmiş ödev/proje kabul edilmeyecektir.
 • Başarı Notları
  • C notu sizden beklenen performansı gösterdiğinizi; B notu beklenenin üzerinde bir performans gösterdiğinizi; A notu ise çok başarılı olduğunuzun göstergesidir. Tüm notlar ÖBS sistemine girilecektir. Her öğrenci dersler ilgili durumunu ÖBS sayfasından takip etmekle sorumludur.
 • Uygulama ve Ödevler
  • Her öğrenci bağımsız olarak çalışmalıdır. Kopya vermek, kopya almak ve yardımlaşmak intihal suçudur. İntihal akademik akademik olarak ciddi bir suçtur ve suçu işleyen herkes Akademik Dürüstlük İlkesine göre cezalandırılır. Öğrencilerin birbirinden fikir alması teşvik edilse de, anlamadığınız konuları dersin hocasına yada ilgili asistana danışmanız tavisye edilir. Hiç bir sebepten ötürü vakti geçmiş ödev/proje kabul edilmeyecektir.
 • Yoklama ve Devamsızlık
  • Üniversitemiz yönetmeliğine göre (4. bölüm madde 25.) öğrenciler ilgili dönemdeki derslerin en az %70 ine devam etmekle yükümlüdür. Bu şartı sağlaman öğrenciler başarı notu olarkak “IA” notu alacaktır. Her öğrenci kendi devam durumunu takip etmekle yükümlüdür. Dersin hocası öğrencilerin devam durumunu duyurmayacaktır.
  • Aksi belirtilmediği sürece dersi tekrarlayan öğrenciler derslere devam etmek zorundadır.
  • Öğrenciler her ne nedenle olursa olsun derste olmasalar bile verilen her türlü ödev ve projeden sorumludur. Ayrıca ilgili ödevleri ve ders notlarını temin etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Akademik Dürüstlük İlkesi:Bakınız: Akademik Dürüstlük.

Kaynaklar:

http://ww4.ticaret.edu.tr/bil/bitirme-projesi/